KFUM-körens höstprogram 2018

Lördag 6 oktober kl.18.00
Konsert för Världens Barn i Adolfsbergs kyrka, Örebro
tillsammans med Adolfsbergs församling av Svenska kyrkan.
KFUM-kören (dirigent: Glory Lundgren) Örebro Polisens Musikkår (dirigent: Karl-Axel Karlson). Matilda Sandberg. (sång). Maria Andersson, piano. Per Reinholdson, präst.

Lördag 20 oktober kl.15.00
Musikcafé i Hagakyrkan, Örebro.

Lördag 1 december kl.18.00
Vi sjunger in Advent!
Adventskonsert tillsammans med Mikaelskyrkans kör i S:t Mikaels Kyrka, Örebro.

Lördag 8 december
Kl.12.00 Adventskonsert i Betelkyrkan, Örebro tillsammans med KFUM Voxette. KFUMs julmarknad!
Kl.18.00 Adventskonsert i Johanneskyrkan, Kumla.

Fredag 14 december kl.11.30 och 12.15
Sångstunder på Universitetssjukhuset, Örebro. (Gallerian, M-huset.)

Tisdag 18 december kl.14.00
Sångstund i adventstid på Vårdboendet Trädgårdarna, Örebro.

Kom med och sjung i KFUM-kören!
Är du intresserad av att sjunga i KFUM-kören?
Vi tror att det finns många i Örebro med omnejd som har förutsättning
att dela med sig av sin röst och förenas med oss i en god och rik gemenskap.

Välkommen att kontakta:
Körledare/dirigent: Glory Lundgren
Ordförande: Christer Johansson
I samarbete med Sensus studieförbund!

 
© KFUM-KÖREN ÖREBRO